ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holoptelea integrifolia  (Roxb.) Planch.

 

วงศ์ : Ulmaceae

 

ชื่อสามัญ : Indian Elm

 

ชื่ออื่น : กระเจา กะเชา  กะเซาะ  กระเช้า  กาจอ กาซาว  เจง  ซะเจา พูคาว  มหาเหนียว  และฮางคาว

 

ลักษณะ : ไม้ต้นสูง 25 เมตร ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรงเปลือกสีน้ำตาลปนเทา มีช่องอากาศเป็นจุดกลมเล็กๆ สีขาว มองเห็นได้ง่าย เรือนยอดเป็นพุ่มทรงรูปไข่กว้าง ค่อนข้างทึบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นในรูปรีป้อม กว้าง 5 –8 เซนติเมตร ยาว 8- 14 เซนติเมตร โคนใบมนหรือป้าน ปลายใบเรียวแหลม ก้านใบยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนปกคลุม ดอก เล็ก ออก รวมกันเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผล รูปโล่ แบน กว้างยาวประมาณ 2 –3 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก

 
ออกดอก : ธันวาคม – มกราคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ใช้ทำสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในร่ม ทำเครื่องมือทางการเกษตร พานท้ายปืน เปลือก ทำยา รักษาเรื้อนของสุนัข กันตัวไร และเป็นยาแก้ปวดตามข้อ