ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pinus kesiya  Royle ex Gordon

 

วงศ์ : Pinaceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : เกี๊ยะเปลือกแดง  เกี๊ยะเปลือกบาง  จ๋วง  สนเขา

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 30 –40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่ม กลม เปลือกสีน้ำตาลอมชมพูอ่อน แตกสะเก็ดขนาดใหญ่ มักมียางสีเหลืองซึมออกมาตามรอยแยก ใบ เดี่ยว ติดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 ใบ รูปเข็ม ยาว 10 – 25 เซนติเมตร ดอก แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ผล ออกรวมกันเป็นกลุ่ม รูปไข่ สีน้ำตาล กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร เมล็ด เล็ก มีปีก

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในเมียนม่าร์ ขึ้นเป็นกลุ่มบนเขาหรือเนินเขา ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 – 1,600 เมตร

 
ออกดอก : พฤศจิกายน – มีนาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ใช้ในการก่อสร้าง ทำเยื่อกระดาษ ยาง กลั่น เป็นน้ำมันและชัน น้ำมัน ใช้ผสมยาทาถูนวดแก้ปวดเมื่อย ทำน้ำมันชักเงา ชัน ใช้ผสมยารักษาโรค