ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum  Lour.

 

วงศ์ : Annonaceae

 

ชื่อสามัญ :  -

 

ชื่ออื่น : หอมนวล

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 18- 20 เมตร เรือนยอดรูปกรวย ใบ เดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 2.5 – 4 เซนติเมตร ยาว  5 –11.5 เซนติเมตร ปลายและโคนแหลม ดอก สีนวล  กลิ่มหอม ออกเดี่ยวตามง่ามใบ กลีบดอกหนา ชั้นนอก 3 กลีบแผ่ออก ชั้นใน 3 กลีบหุบเข้าหากัน เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผล เป็นผลกลุ่ม เมื่อสุกสีดำ

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

 
ออกดอก : ออกดอกตลอดปี ออกมากช่วงเดือนตุลาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด ตอนกิ่ง

 

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ