ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia spesiosa  (L.) Pers.

 

วงศ์ : Lythraceae

 

ชื่อสามัญ : Queen's Flower , Queen's Crape Myrtle , Pride of India

 

ชื่ออื่น : ตะแบกดำ  อินทนิล

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10 – 25 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง เปลือกค่อนข้างเรียบ มีรอยด่างเป็นดวงสีขาว ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 6 – 10 เซนติเมตร ยาว 11 – 26 เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนกลมหรือมน ดอก สีม่วงสด ม่วงปนชมพูหรือชมพู ออกเป็นช่อปลายกิ่ง เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 –7.5 เซนติเมตร ผล รี ยาว 2 –3 เซนติเมตร ผลแก่แตกตามยาว 6 ซีก เมล็ด เล็กมีปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามที่ราบลุ่มบริเวณริมน้ำในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบทั่วไป

 
ออกดอก : มีนาคม – มิถุนายน ผลแก่ ตุลาคม – ธันวาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ใช้ทำเสา เครื่องมือการเกษตร ใบ แก้เบาหวาน ลดความดัน