ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta excelsa  (Jack) Jacobs

 

วงศ์ : Meliaceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : สะเดาช้าง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 30 –40 เมตร เปลือกเรียบเมื่ออ่อน เมื่อแก่เปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่น ใบ ประกอบแบบขนนก ก้านใบยาว 20 –60 เซนติเมตร เรียงสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบย่อยเยื้องสลับกันเล็กน้อย จำนวน 7 – 11 คู่ แผ่นใบย่อยรูปไข่ กว้าง 3- 4 เซนติเมตร ยาว 5- 8 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ใบสีเขียวอ่อน ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ สีขาว หรือสีเขียวอ่อน ผล รูปไข่ เมื่อแก่สีเหลือง เนื้อในเมล็ดมีกลิ่นแรง เมล็ด มีเมล็ดเดียว

 

นิเวศวิทยา : พบขึ้นทั่วไปทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นา

 
ออกดอก : เดือนมีนาคม ผลแก่ พฤษภาคม – มิถุนายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้ คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่คอยทำลาย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน เนื้อไม้ ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกอ่อน ใช้รับประทานได้ เมล็ด นำมาสกัดสารทำยาฆ่าแมลงเปลือก ต้มทำยาแก้บิดหรือท้องร่วง