ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana  Craib.

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : Wishing Tree

 

ชื่ออื่น : กานล์

 

ลักษณะ :  ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5 - 10 เมตร  เปลือกสีเทา กิ่งอ่อน ใบอ่อน และช่อดอกมีขนนุ่ม ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อย 5-6 คู่ แผ่นใบรูปใบหอกกลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 1.5- 3 เซนติเมตร  ดอก เริ่มบาน สีชมพู  เมื่อใกล้โรยเปลี่ยนเป็นสีขาว ออกเป็นช่อ ยาว 5- 12 เซนติเมตร ตามง่ามใบและกิ่งก้าน ผล เป็นฝักรูปทรงกระบอก ยาว 30-40 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา :  ขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก

 
ออกดอก :  เมษายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อในฝัก เป็นยาระบายอ่อนๆ