ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica  L.

 

วงศ์ : Euphorbiaceae

 

ชื่อสามัญ : Malacca Tree , Emblic Myrabolan

 

ชื่ออื่น : กันโตด  กำทวด

 

ลักษณะ : ไม้ต้น  สูง 8-12  เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา  ผิวค่อนข้างเรียบ  เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้างปลายลู่ลง  ใบ  เดี่ยว  ขนาดเล็ก  เรียงสลับ  รูปขอบขนานแคบ  ดอก  เล็กมาก  สีขาวหรือนวล  ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ  ผล  กลม  อุ้มน้ำ  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  เซนติเมตร  สีเขียวอ่อนค่อนข้างใส

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ขึ้นในดินที่มีการระบายน้ำดีในป่าเบญจพรรณแล้งทั่วไป

 
ออกดอก : เป็นผล  ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้  ใช้ทำเสาอาคารบ้านเรือน  ทำเครื่องมือทางการเกษตร  ทำฟืน  เผาถ่าน  เปลือกและใบ  ให้สีน้ำตาลแกมเหลือง  ใช้ย้อมผ้า  ผล  มีรสเปรี้ยวๆ  หวานๆ  อมฝาด  รับประทานแก้กระหายน้ำ  ใช้เป็นยาขับพยาธิ  แก้ไอ  หรือคั้นเอา น้ำจากผล  ใช้หยอดตารักษาเยื่อตาอักเสบ  เป็นอาหารของสัตว์ป่า