ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda  Jack

 

วงศ์ : Lythraceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : ตะแบกนา  ตะแบกไข่  เปื๋อยนา  เป๋อย  หางค่าง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น  ผลัดใบ  สูง  15 – 30  เมตร  เปลือกเรียบเป็นมันสีเทาอมขาว  แตกร่อนเป็นหลุมตื้น  ใบ  เดี่ยว  เรียงตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อย  แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก  กว้าง  5 – 7  เซนติเมตร  ยาว  12 – 20  เซนติเมตร  ปลายใบเป็นติ่งแหลม  โคนสอบ  ดอก  สีม่วงอมชมพู่เมื่อแก่สีขาว  ออกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่ง  ผล  รูปรี  ยาวประมาณ  เซนติเมตร  ผลแก่แตกเป็น  ซีก  เมล็ด  เล็ก  มีปีกโค้งทางด้านบน  ปีก

 

นิเวศวิทยา : พบตามป่าเบญจพรรณชื้น  ป่าดิบ  ป่าน้ำท่วมตามท้องนา  ที่สูงจากระดับน้ำทะเล  20 – 300  เมตร
ออกดอก
:
ธันวาคม – กุมภาพันธ์  ผลแก่  เดือนมีนาคม 
การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด
ประโยชน์ : เนื้อไม้  ละเอียด  แข็ง  ใจกลางมักเป็นโพรง  ใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่รับน้ำหนักและทำเครื่องมือการเกษตร  และนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ