ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamensis  Teijsm.& Miq.

 

วงศ์ Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : แต้  มะค่าหนาม  มะค่าหยุม

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-25 เมตร เปลือกสีเทาคล้ำ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ เรือนยอดแผ่ทรงเจดีย์ ต่ำ ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยเรียงตรงข้ามกัน 3-4 คู่ แผ่นใบย่อยรูปรีถึงรูปไข่กลับ กว้าง 3-8 เซนติเมตรปลายและโคนมน ผิวใบด้านล่างมีขนสั้น ดอก เล็ก สีเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผล เป็นฝักรูปโล่ กว้าง 4-9 เซนติเมตร ผิวฝักมีหนามแหลมแข็ง เมื่อแก่แตก เมล็ด มี 1-3 เมล็ด

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นกระจายในป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณแล้ง ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 100-500 เมต

 
ออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม ผลแก่ กรกฎาคม-กันยายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ค่อนข้างหยาบ แข็งแรง ทนทาน ทนมอดปลวกได้ดี แต่ไสกบตบแต่งยาก ใช้ก่อสร้างและเครื่องมือการเกษตร ไถ คราด และส่วนประกอบเกวียน ฝักและเปลือก ให้น้ำฝาดสำหรับฟอกหนัง