ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia cochinchinensis  Pierre

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : Siamese Rosewood

 

ชื่ออื่น : ขะยุง  แดงจีน ประดู่เสน

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15 – 25 เมตร  เปลือกสีเทาเรียบ เรือนยอดทรงกลมหรือรูปไข่ ใบ ประกอบแบบขนนก ปลายคี่ เรียงสลับ ใบย่อยเรียงสบับบนแกนกลาง 7 – 9 ใบ กว้าง 3 – 4 เซนติเมตร ยาว 4 – 7  เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจาง ดอก เล็ก สีขาว กลิ่นหอมอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและตามปลายกิ่ง ฝัก รูปขอบขนานแบน บาง กว้าง 1.2 เซนติเมตร ยาว 4 – 6 เซนติเมตร เมล็ด มี  1 – 4 เมล็ด

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณชื้นทั่ว ๆ ไป ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

 
ออกดอก : พฤษภาคม – กรกฏาคม ฝักแก่ กรกฏาคม – กันยายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ สีแดงอมม่วงถึงแสดงเลือดหมูแก่ เนื้อละเอียด แข็งแรง ทน ขัดและชักเงาได้ดี  ใช้ทำเครื่องเรือน เกวียน  เครื่องกลึง  แกะสลัก  ทำเครื่องดนตรี เช่น ซอ ขลุ่ย ลูกระนาด