ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea siamensis  Miq.

 

วงศ์ : Dipterocarpaceae

 

ชื่อสามัญ :  -

 

ชื่ออื่น : เรียง  เรียงพนม เปา เปาดอกแดง ฮัง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เปลือกลำต้นสีเทา แตกเป็นร่องลึกตามความยาวลำต้น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ กว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบหยักเว้า ดอก สีเหลือ กลิ่น หอมอ่อน ออกเป็นช่อ ผล รูปกระสวยแหลม มีปีกยาว 3 ปีก ปีกสั้น 2 ปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งและป่าแดงทั่วไป ปะปนกับไม้เต็งซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 500-1,000 เมตร มีความทนทานต่อความแห้งแล้ว ทนไฟได้ดีมาก

 
ออกดอก : มีนาคม – เมษายน  

การขยายพันธุ์ : มีนาคม – เมษายน

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ค่อนข้างแข็ง ใช้ก่อสร้างส่วนที่ต้องการความแข็งแรง และทำเครื่องมือการเกษตร