ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta  indica  Juss.var.siamensis Valeton

 

วงศ์ : Meliaceae

 

ชื่อสามัญ : Neem Tree

 

ชื่ออื่น : กะเดา สะเลียม

 

ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 12-15 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเทาหรือเทาปนดำ แตกเป็นสะเก็ดยาว ใบ ประกอบแบบขนนก แผ่นใบย่อยกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ขอบหยักห่าง ๆ จะผลิใบใหม่พร้อมผลิดอก ดอก เล็ก สีขาว ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ผล กลมรี อวบน้ำ สุกสีเหลือง เมล็ด มีเมล็ดเดี่ยว

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณค่อนข้างแล้ง และป่าแดงทั่วประเทศ เป็นไม้เบิกน้ำในที่แล้งได้ดี

 
ออกดอก : ธันวาคม – มกราคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เปลือกของราก เป็นยาแก้ไข ทำให้อาเจียน ใบอ่อนและดอก กินได้แทนผักเป็นยาบำรุงธาตุ ผล ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ใช้ทำยากำจัดศัตรูพืชและเป็นยาฆ่าเชื้อ