ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dipterocarpus alatus  Roxb.ex G.Don

 

วงศ์ : Dipterocarpaceae

 

ชื่อสามัญ : Yang

 

ชื่ออื่น : ัยนา ยางตัง  ทองหลัก ยาง ยางแม่น้ำ ยางขาว ยางควาย

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 30 – 40 เมตร เปลือกหนาเรียบ สีเทาปนขาว โคนมักเป็นพู ใบ เดียว เรียงสลับแผ่นใบรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 8 – 15 เซนติเมตร ยาว 20 – 35 เซนติเมตร หูใบหุ้มยอดอ่อน มีขนสีน้ำตาล ดอก สีชมพู ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง ผล กลม มีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นเป็นหมู่ในป่าดิบและตามที่ราบชุ่มชื้นใกล้แม่น้ำลำธารทั่วไป ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 200 – 600 เมตร

 
ออกดอก : มีนาคม – พฤษภาคม เป็นผล เมษายน – มิถุนายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เมื่ออาบน้ำยาถูกต้องจะทนทานขึ้น น้ำมัน ใช้ทาไม้ยาแนวเรือ  ใช้เติมเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ ทำน้ำมันใส่แผล แก้โรคเรื้อน