ชื่อวิทยาศาสตร์ : Peltophorum dasyrachi s  ( Miq.) Kurz.

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : นนทรีป่า  ร้าง  อะล้าง  ช้าชม  คางรุ้ง

 

ลักษณะ ไม้ต้น สูงถึง 15-30 เมตร เรือนยอดเป็นรูปทรงกลม ทึบ เลือกต้นสีเทาหรือเทาอมน้ำตาล ค่อนข้างเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ เปลือกในสีน้ำตาลปนแดง ใบ ประกอบแบบขนนก 2 ชั้น เรียงสลับ ก้านแขนงออกตรงข้ามกัน 5-10 คู่ ใบย่อยคล้ายใบกระถิน  6-18 คู่ แผ่นใบย่อยรูปขอบขนานเบี้ยว กว้าง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 1-2.5 เซนติเมตร ใบด้านล่างมีขนสี้น้ำตาลแดงเล็กน้อย ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อห้อยลง ยาว 15-30 เซนติเมตร ผล เป็นฝักแบนรูปหอกปลายแหลม สีน้ำตาลแดง กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร เมล็ด มี 4-8 เมล็ด เรียงตามขวาง

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นเป็นกลุ่มๆ ตามชายป่าดิบแล้ง พบมากทางภาคตะวันออก

 
ออกดอก : ตลอดปี  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ใช้ทำสิ่งก่อสร้าง เรื่องเรือน  เปลือก มีรสฝาด รับประทานเป็นยากล่อมเสมหะ แก้โรคท้องร่วง เป็นยาขับลม