ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterocarpus   macrocarpus   Kurz

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : จิต๊อก  ดู่  ประดูเสน

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลดำ แตกสะเก็ด เปลือกในมีน้ำเลี้ยงสีแดง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม ทึบ ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยเรียงสลับแบบแกน 4-10 ใบ แผ่นใบย่อยรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ปลายเป็นติ่ง โคนมน  ดอกสีเหลือง กลิ่นหอม ยาว 10-20 เซนติเมตร ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ผล รูปโล่ แบน บาง ตรงกลางนูน เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้งทั่วไป สูงจากระดับน้ำทะเล 100-600 เมตร ยกเว้นภาคใต้ เป็นไม้เบิกนำชนิดหนึ่ง

 
ออกดอก : มีนาคม - เมษายน ผลแก่ พฤษภาคม - มิถุนายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ สีแดงอมเหลือง มีลวดลายสวยงาม แข็งแรงทนทาน ใช้ทำเสา พื้น ต่อเรือ เครื่องเรือนที่สวยงาม เครื่องดนตรี เช่น ซอ ลูกและรางระนาด เปียโน เปลือก ให้น้ำฝาดใช้ฟอกหนัง แก่น ให้สีแดงคล้ำ ใช้ย้อมผ้า