ชื่อวิทยาศาสตร์

Sirindhornia monophylla ( Collett & Hemsl.) H.A.Pedersen &
 P.SuksathanS
 

 
 วงศ์ ORCHIDACEAE 
ชื่อสามัญ

 

ชื่อพื้นเมือง
 ลักษณะทั่วไป

          กล้วยไม้ดิน สูง 12-40 ซม. ใบแผ่รูปรีแกมขอบขนาน มีเส้นใบขนานตามยาว 12-20 เส้น และมีจุดประขนาดค่อนข้างใหญ่ สีแดงอมม่วงทั้งใบ ช่อดอกสูง 10-25 ซม. มี 6-40 ดอก ดอกสีขาวแกมชมพู มีจุดประสีชมพูเข้ม กลีบข้างแผ่คล้ายหูหรือลักษณะค่อนข้างกลม สีชมพูแกมเขียว กลีบปากมีจุดประสีแดงแกมชมพู ส่วนปลายแผ่เป็น 3 พู งวงน้ำหวานเป็นหลอดตรงหรือโค้งเล็กน้อย ขนาดสั้นกว่า 8 มม.

          เป็นพืชพบใหม่ มีการกระจายเป็นวงกว้าง ตามบริเวณเขาหินปูน ที่ดอยหัวหมุด จังหวัดตาก ทางตอนเหนือของประเทศไทย รัฐชานสเตทตอนเหนือของประเทศพม่า และแคว้นยูนานทางจีนตอนใต้ ที่ระดับความสูง 800-2,200 เมตร ดอกบานช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรณไม้เมืองสยาม  Home