สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Anacardiaceae

 
มะม่วงหิมพานต์
Anacardium occidentale
L.
มะปราง
Bouea macrophylla Griff.
มะม่วง
Mangifera indica L