สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Annonaceae : ลักษณะประจำวงศ์

น้อยหน่า
Annona squamosa L.
 
ยางโอน
Polyalthia viridis Craib
 
กลึงกล่อม
Polyalthia suberosa (Roxb.) Thwaites
 
น้อยโหน่ง
Annona reticulata L.  

 
สะแกแสง
Cananga latifolia (Hook.f. & Thomson) Finet & Gagnep.
กระดังงาจีน
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari
 
ลำดวน
Melodorum fruticosum Lour.
 
     
กระดังงาป่า
Polyalthia lateriflora (Blume) King