สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Bombacaceae : ลักษณะประจำวงศ์

     
งิ้วป่า
Bombax anceps Pierre var. anceps