สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Caesalpinioideae : ลักษณะประจำวงศ์

กาหลง
Bauhinia acuminata L.
 
สิรินธรวัลลี
Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen
อรพิม
Bauhinia winitii Craib
 
ชงโคดอกเหลือง
Bauhinia tomentosa L.
 
ประดูแดง
Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm.
ทรงบาดาล
Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby
เสี้ยวใหญ่
Bauhinia malabarica Roxb.
 
Bauhinia sp.

 
โสก
Saraca indica L.
 
ใบสีทอง
Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen
ขี้เหล็กบ้าน
Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby
ราชพฤกษ์
Cassia fistula L.