สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Combretaceae

     
เล็บมือนาง
Quisqualis indica L.