สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Dipterocarpaceae : ลักษณะประจำวงศ์

ยางนา
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
ตะเคียนทอง
Hopea odorata Roxb.

 
ยางเหียง
Dipterocarpus obtusifolius Teijsm. ex Miq.
รัง
Shorea siamensis Miq.

 
     
พลวง
Dipterocarpus tuberculatus Roxb.