สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Ebenaceae : ลักษณะประจำวงศ์

   
ลำบิด
Diospyros ferrea (Willd.) Bakh. var. ferrea
มะเกลือ
Diospyros mollis Griff.