สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae
โพศรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Diospyros mollis Griff.
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น : ทองหลางฝรั่ง (กรุงเทพมหานคร); โพทะเล, โพฝรั่ง, โพศรี (บุรีรัมย์)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ประโยชน์ :