สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae
ขันทองพยาบาท

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  กระดูก, ยายปลวก (ภาคใต้); ขนุนดง (เพชรบูรณ์); ขอบนางนั่ง (ตรัง); ขัณฑสกร, ช้องรำพัน, สลอดน้ำ (จันทบุรี); ขันทอง (พิจิตร); ขันทองพยาบาท, มะดูก, หมากดูก (ภาคกลาง); ข้าวตาก (กาญจนบุรี); ขุนทอง, คุณทอง (ประจวบคีรีขันธ์); โจ่ง (ส่วย-สุรินทร์); ดูกไทร, ดูกไม้, เหมือดโลด (เลย); ดูกหิน (สระบุรี); ดูกไหล (นครราชสีมา); ทุเรียนป่า, ไฟ (ลำปาง); ป่าช้าหมอง, ยางปลอก, ฮ่อสะพายควาย (แพร่); มะดูกดง (ปราจีนบุรี); มะดูกเลื่อม (ภาคเหนือ); เหล่ปอ (กะเหรี่ยง-แพร่)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้ยืนต้น สูง 5-8 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมรูปหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 9-14 ซม. ดอกช่อ สีขาวนวลออกที่ซอกใบ แยกเพศ อยู่คนละต้น ไม่มีกลีบดอก ดอกเพศผู้มีขนาด 0.25 ซม. มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ อยู่บนฐานรองดอกที่ลักษณะกลม เกสรตัวผู้ 10-60 อัน ดอกเพศเมียขนาดเล็กกว่าดอกเพศผู้ มีรังไข่ 3 ช่อง  ผล กลม ผิวเกลี้ยง ขนาด 2 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีเหลือง แก่แล้วแห้งแตกตามพู เมล็ดรูปร่างค่อนข้างกลม ขนาด 0.7 - 0.8 ซม.
           ออกดอกช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ด

ประโยชน์ :  ตำรายาไทยใช้เนื้อไม้แก้ลมพิษ แก้ไข้ แก้กามโรค เปลือกต้นเป็นยาบำรุงเหงือก ทำให้ฟันทน แก้โรคผิวหนังกลาก เกลื้อน เป็นยาถ่าย ฆ่าพยาธิ