สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae
มันปู

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Glochidion littorale Blume  Baill.
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  มันปู (ภาคใต้); นกนอนทะเล (นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำต้น เป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร ปลายกิ่งห้อยลง ใบ เดี่ยว เรียงสลับสองข้างของกิ่ง แผ่นใบรูปรี ถึงรูปไข่กลับ ยาว 5-10 ซม. กว้าง 4-5.5 ซม. ผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ปลายใบมน โคนใบสอบ เส้น แขนงใบ 5-7 คู่ ก้านใบยาว 3-5 มม. ดอก เล็กสีเขียวอ่อน แยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบเลี้ยง 6 กลีบ ไม่มีกลีบดอก ผล แก่สีชมพูถึงแดง กลมแป้น สูง 1.2-1.5 ซม. กว้าง 1.5-2 ซม. มี 10-12 พู แตก เมื่อแห้ง มี 10-12 เมล็ด เมล็ดเล็ก ค่อนข้างกลม มีเยื่อสีแดงหุ้ม ติดที่ปลาย ของแกนผล
          ขึ้นในป่าน้ำกร่อย และบริเวณชายป่าพรุ มีเขตการกระจายพันธุ์ทางภาคใต้ ของประเทศไทย ในต่างประเทศพบที่ อินเดีย ศรีลังกา เวียดนมใต้ และมาเลเซีย ออก ดอกระหว่างเดือน มีนาคม-ตุลาคม
ประโยชน์ : สรรพคุณด้านสมุนไพร รากและลำต้นแก้ร้อนใน เป็นยาบำรุง ประโยชน์ทางอาหาร ส่วนที่นำมาใช้ ยอดอ่อน การปรุงอาหาร ชาวใต้ใช้เป็นผักสดกินกับน้ำพริก แกงและขนมจีน