สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae


สะเลียมหอม

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sauropus thorelii Beille
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น : สะเลียมหอม (แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ประโยชน์ :