สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae


ว่านธรณีสาร

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Phyllanthus pulcher Wall. ex Mull.Arg.
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น : กระทืบยอบ (ชุมพร); ก้างปลา (นราธิวาส); ก้างปลาดิน, ดอกใต้ใบ (นครศรีธรรมราช); ก้างปลาแดง, ครีบยอด (สุราษฎร์ธานี); คดทราย (สงขลา); เดอก้อเนาะ (มลายู-นราธิวาส); ตรึงบาดาล (ประจวบคีรีขันธ์); รุรี (สตูล); ว่านธรณีสาร, เสนียด (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่ม สูงไม่เกิน 1.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมวงรี กว้าง 0.8-1.3 ซม. ยาว 1.5-2.5 ซม. ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง แยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้ออกเป็นกระจุกใกล้โคนกิ่ง ดอกตัวเมียมักออกตอนปลายกิ่ง สีเขียวอ่อน โคนกลีบสีแดงเข้ม ก้านดอกยาว ผลแห้ง แตกได้ ค่อนข้างกลม
ประโยชน์ : ใบแห้ง ใช้บดเป็นผงแทรกพิมเสน กวาดคอเด็กเพื่อลดไข้ และรักษาแผลในปาก ภายนอกใช้พอกฝี บรรเทาอาการบวมและคัน