สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Euphorbiaceae


คริสต์มาส

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch
วงศ์ :  Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ Poinsettia, Pointed Leaf, Lobster Plant, Chrismas Star

ชื่ออื่น :  คริสต์มาส (ราชบุรี); บานใบ (ภาคเหนือ); โพผัน, สองระดู (กรุงเทพมหานคร)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :  ไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบ เดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลม ขอบใบหยัก 2-3 หยัก ทุกส่วนมียางสีขาวเหมือนน้ำนม ดอก ช่อ ออกปลายกิ่ง ในหนึ่งช่อดอกมีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ร่วมกัน มีใบประดับสีแดงรูปหอกขนาดใหญ่อยู่รอบๆ ช่อดอกเป็นจำนวนมาก
ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ  น้ำยางสีขาวจากใบ ต้น