สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Guttiferae : ลักษณะประจำพันธุ์

 
เกล็ดกระโห้
Clusia rosea Jacq.
 
กระทิง
Calophyllum inophyllum L.
มะพูด
Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz