สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Lauraceae

 
Cinnamomum sp.

 

Cinnamomum sp.

 

หมีเหม็น
Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Rob.
 
   
Cinnamomum sp. Cinnamomum sp.