สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Melastomataceae

     
โคลงเคลง
Melastoma malabathricum L. subsp. malabathricum