สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Meliaceae

เลี่ยน
Melia azedarach L.
 
สะเดาอินเดีย
Azadirachta indica A.Juss. var. indica
ตะบูนขาว
Xylocarpus granatum Koenig
ตะบัน
Xylocarpus rumphii (Kostel.) Mabb.