สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Mimosoideae

กระถินเทศ
Acacia farnesiana (L.) Willd.
มะกล่ำต้น
Adenanthera pavonina L.
กระถินณรงค์
Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth.
สะตอ
Parkia speciosa Hassk.
 
 
พู่ชมพู
Calliandra surinamensis Benth.
Acacia sp. Entada sp.