สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Moraceae

หาดส้าน
Artocarpus chaplasha Roxb.
 
สาเก
Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg
 
หม่อน
Morus alba L.

 
มะหาด
Artocarpus lacucha Roxb.
 
 
แกแล
Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner
ปอกระสา
Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
 
Ficus sp.