สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Musaceae

Musa sp. Musa sp. Musa sp. Musa sp.