สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Myrtaceae

ฝรั่ง
Psidium guajava L.
Syzygium sp. Syzygium sp. ชมพู่มะเหมี่ยว
Syzygium malaccense
(L.) Merr. & L.M. Perry
 
มะเกี๋ยง
Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. & L.M. Perry var. paniala (Roxb.) Chantar. & J.Parn.
แปรงล้างขวด
Callistemon lanceolatus
DC.


 
เสม็ดขาว
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake