สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Orchidaceae

Dendrobium sp. Dendrobium sp. Dendrobium sp. เอื้องสายสุคนธ์
Trichoglottis cirrhifera Teijsm. & Binn.
Calanthe sp. รองเท้านารีเหลืองกระบี่
Paphiopedilum exul (Ridl.) Kerchove
เอื้องเงินหลวง
Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.
เอื้องแปรงสีฟัน
Dendrobium secundum (Blume) Lindl.
ช้างกระ
Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
ตุ๊กตาญี่ปุ่น
Oncidium flexuosum Sims
เอื้องมัจฉาณุ
Dendrobium palpebrae Lindl.
Dendrobium sp.