สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Palmae

 


จาก

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Nypa fruticans Wurmb.
วงศ์ :  Palmae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  จาก (ทั่วไป); อัตต๊ะ (มลายู-ภาคใต้)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ประโยชน์ :