สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Palmae
 


เต่าร้างแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Caryota mitis Lour.
วงศ์ :  Palmae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  เขื่องหมู่ (ภาคเหนือ); เต่าร้างแดง (นครศรีธรรมราช); มะเด็ง (ยะลา); งือเด็ง (มลายู-นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ประโยชน์ :