สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Palmae


ลาน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Corypha umbraculifera L.
วงศ์ :  Palmae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น : ลางหมึ่งเทิง (กะเหรี่ยง-ภาคเหนือ); ลาน, ลานวัด (ทั่วไป)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ประโยชน์ :