สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Rhizophoraceae

ถั่วขาว
Bruguiera cylindrica (L.) Blume
โปรงขาว
Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou
โกงกางใบใหญ่
Rhizophora mucronata Poir.
โกงกางใบเล็ก
Rhizophora apiculata Blume
   
โปรงแดง
Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob.
โกงกางหัวสุม
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny