สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Rutaceae

แก้ว
Murraya paniculata (L.) Jack
หัสคุณ
Micromelum minutum (G.Forst.) Wight & Arn.
ช้างงาเดียว
Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham.
ส้มโอ
Citrus maxima (Burm.f.) Merr.
 
เขยตาย
Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC.
มะตูม
Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.
มะนาวผี
Atalantia monophylla (DC.) Correa