สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Sapindaceae

 
คงคาเดือด
Arfeuillea arborescens Pierre
 
ลำไย
Dimocarpus longan Lour. subsp. longan var. longan
มะหวด
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh.