สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Sapotaceae

สตาร์แอปเปิ้ล
Chrysophyllum cainito L.
Madhuca sp. Madhuca sp. ละมุดฝรั่ง
Manilkara zapota (L.) P. Royen
     
พิกุล
Mimusops elengi L.