สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Sterculiaceae
ปอแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Sterculia guttata Roxb.
วงศ์ :  Sterculiaceae
ชื่อสามัญ

ชื่ออื่น :  ปอขนุน (ภาคกลาง, ภาคใต้); ปอแดง (ภาคใต้); ปอพาน, ปอฟาน (เชียงใหม่); หมากนก (ภาคใต้)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
:
ประโยชน์ :