สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่
             Klong Phai Botanical Garden   
 

Tiliaceae

   
ตะขบฝรั่ง
Muntingia calabura L.
ปอแก่นเทา
Grewia eriocarpa Juss.