< ย้อนกลับ

  

   รายชื่อปาล์มที่พบได้ในประเทศไทย เรียงตามลำดับสกุล (บางชนิดนำเข้าจากต่างประเทศ)

 • หมากพร้าว - Actinorphytis calapparia

 • พญาหนาม (Macaw) - Aiphanes erosa

 • คิงปาล์ม (king palm) - Archontophoenix alexandria

 • หมากสง (betal nut) - Areca catechu

 • หมากลิง, หมากหอม - Areca triandra

 • ชิด, ต๋าว (sugar palm)- Arenga pinnata

 • ตาลฟ้า (Bismarck palm) - Bismarkia nobilis

 • ช้างร้องไห้ - Borassodendron machadonis

 • ตาลโตนด (Palmyra palm, Toddy Palm) - Borassus flabellifer

 • หวาย (Rattan palm, Cane palm) - Calamus sp.

 • ปาล์มน้ำพุ - Carpentaria acuminata

 • เต่าร้างยักษ์น่าน (Thai giant mountain palm, Black trunk fishtail) - Caryota gigas

 • เต่าร้างเขา - Caryota maxima

 • เต่าร้างกอ - Caryota mitis

 • เต่าร้างเชียงราย - Caryota sp.

 • ปาล์มไผ่ (Bamboo palm) - Chamaedorea erumpens

 • ปาล์มไพลิน (Metallic Palm) - Chamaedorea metallica

 • แดงใหญ่ (Red Leaf Palm, Red Feather Palm, Blushing Palm)- Chamberyronia macrocarpa

 • ปาล์มชมพู Chrysalidocarpus cabadae

 • ปาล์มขนนก Chrysalidocarpus lucubensis

 • หมากเหลือง (yellow palm) Chrysalidocarpus lutescens

 • สะดือเหลือง Coccothrinax argentea

 • ปาล์มหนวด, เคราฤๅษี (old man palm) Coccothrinax crinita

 • มะพร้าว, มะแพร้ว (coconut palm) Cocos nucifera

 • อ้ายหมี (cuban petticoat palm) Copernica macrogloassa

 • ลานใต้ (gebang palm) Corypha elata

 • ลานกบินทร์บุรี Corypha lecomtai

 • ลานราชบุรี Corypha lecomtai

 • ลานตากฟ้า Corypha sp.

 • ลานเมืองเหนือ (talipot palm) Corypha umbraculifera

 • หมากแดง (sailing wax palm) Cytostachys lakka

 • ปาล์มหญิงใหญ่ Dictyosperma album

 • ปาล์มหญิงกลาง Dictyosperma aurium

 • ปาล์มหญิงเล็ก Dictyosperma rubrum

 • ปาล์มเจ้าหญิง (princess palm) Dictyosperma sp.

 • ปาล์มน้ำมัน (oil palm) Elaeis guineensis

 • หลุมพี - Eleiodoxa conferta

 • ตาลกิ่ง (Doum palm, Gingerbread Palm) - Hyphaene thebeica

 • ปาล์มแชมเปญ (Triangular palm) - Hyophorbe lagenicaulis

 • ปาล์มสามเหลี่ยมม่วง (Spindle palm) - Hyophorbe verschaffeltii

 • ปาล์มเจ้าเมืองถลาง (White Elephant Palm) Kerriodoxa elegans

 • ตาลแดง (Blue Latan Palm) - Latania loddigesii

 • ปาล์มเจ้าเมืองตรัง - Licuala elegans

 • ปาล์มจีบ (Ruffled Fan Leaf Palm, Vanuatau Fan Palm, Palas Payung) - Licuala grandis

 • กะพ้อ (Spiny Licuala Palm, Mangrove Fan Palm) - Licuala spinosa

 • กะพ้อหนู - Licuala sp.

 • ปาล์มจีน, ปาล์มเซี่ยงไฮ้ (Chinese Fan Palm) - Livistona chinensis

 • ตาลม่วง (Central Australian Cabbage Palm) - Livistona mariae

 • ปาล์มยะวา (Footstool Palm, Serdang) - Livistona rotundifolia

 • ค้อ - Livistona sp.

 • ตาลทะเล, มะพร้าวแฝด (Coco-de-mer, double coconut) - Lodoicea maldivica

 • ปาล์มพระราหู - Maxuabaurettia sp.

 • สาคู (Sago palm) - Metroxylon sagu

 • ปาล์มสามทาง (Triangle Palm) - Neodypsis decaryi

 • ปาล์มคอแดง (Redneck) - Neodypsis lastelliana darienite

 • จาก (Nipa palm) - Nypa fruiticans

 • เหลาชะโอน (Nibung) - Oncosperma tigillarium

 • พน - Oranic sp.

 • ระกำแสด - Phoenicophorium borsigianum

 • อินทผลัมซาอุ (Date palm) - Phoenix dactylifera

 • อินทผลัมไต้หวัน - Phoenix hanciana var. taiwaniana

 • เป้งทะเล - Phoenix paludosa

 • สิบสองปันนา (ปาล์ม) (Pigmy date palm) - Phoenix roebelenii

 • อินทผลัมใบแบน (Cliff Date Palm) - Phoenix rupicola

 • เป้งเขา - Phoenix sp.

 • อินทผลัมลูกผสมโคราช - Phoenix sp.

 • อินทผลัมเพชรบุรี (Wild date palm, Silver Date Palm, Sugar Date Palm, Khajuri) - Phoenix sylevestris

 • กะเปา - Pholidocarpus macrocarpus

 • หมากงาช้าง, หมากเจ - Pinanga sp.

 • ปาล์มพัด (Fiji Fan Palm) - Pritchardia pacifica

 • ปาล์มขุนหมากรุก - Pseudophoenix vintfera

 • หมากเขียว (Macartur palm) - Ptychosperma macarthurii

 • ปาล์มหน้าต่าง (window palm) - Reinhardtia gracilis

 • จั๋ง (lady palm) - Rhapis sp.

 • ปาล์มขวด (bottle palm) - Roystonea regia

 • สละ - Salacca edulis

 • ระกำ - Salacca rumphii Wall

 • ลุมพี, หลุมพี - Salacca frondosa

 • ปาล์มบังสูรย์, ปาล์มใบข้าวหลามตัด - Tessmimania altifround

 • สะดือเขียว (thatch palm) - Trinax parvifora

 • ปาล์มเยอรมัน, ปาล์มมนิลา, ปาล์มฟิลิปปินส์, ปาล์มคอแดง, หมากนวล (Christmas Palm) - Veitchia merrillii

 • ปาล์มสองทาง - Wallichia distcha

 • ปาล์มหางหมาป่า, ปาล์มหางกระรอก (foxtail palm) - Wodyetia bifurcata