ประคำไก่
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Drypetes roxburghii   (Wall.) Hurasawa
วงศ์ :  EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น มะคำไก่ มะคำดีไก่ (ภาคกลาง)  มักค้อ (ขอนแก่น) มะองนก (ภาคเหนือ)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ประโยชน์
: