บุนนาค
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Mesua ferrea       L.
วงศ์ :  GUTTIFERAE
ชื่อสามัญ : Iron wood, Indian rose chestnut
ชื่ออื่น ก๊าก่อ  ก้ำก่อ นาคบุตร ปะนาคอ สารภีดอย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15-25 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ไม่ผลัดใบ ใบ เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบหนา รูปหอกหรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก ขนาดกว้าง 2-3 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ผิวใบเรียบเกลี้ยง ท้องใบมีคราบขาวปกคลุม ดอก เป็นดอกเดี่ยว หรือเกิดเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบดอกสีขาวจนถึงสีเหลืองอ่อน ออกดอกระหว่างช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน ผล รูปไข่ ส่วนปลายโค้งแหลม โดยยังมีส่วนกลีบรองดอกขยายใหญ่ขึ้นติดอยู่ ภายในมีเมล็ด 1-2 เมล็ด
          พบบริเวณป่าดิบชื้นทางภาคเหนือและภาคใต้ ที่ระดับความสูง 20-700 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ประโยชน์
:  ไม้ใช้ทำหมอนรองรางรถไฟ ทำสะพาน และเครื่องเรือน คุณค่าทางเภสัช ส่วนเปลือกใช้กระจายหนอง กระพี้ขับเสมหะ ใบใช้พอกบาดแผล ดอกใช้บำรุงโลหิต เมล็ดตำพอกบาดแผล นอกจากนี้ส่วนดอกยังใช้ผสมสี ทำให้ติดทนนาน